Today is 19.08.2019, Name day Ludvík

CENÍK SLUŽEB

Akce Cena nájmu
Pronájem - výdělečná akce (zábava, ples...) 4.000,- (nerozlišuje se člen/nečlen sokola)
Pronájem - nevýdělečná akce 200,- člen / 500,- nečlen
Pronájem - prodejci obuvi/oblečení 1.000,-
Hodová zábava (pátek-pondělí) + dopitky 6.000,- (za nácviky a dopitky se nájem neplatí)

Uvedené ceny jsou bez "médií" (voda, elektřina, topení), elektřina a voda se účtuje dle reálné spotřeby (případně voda paušálem), topení paušálem (mimo pronájmu prodejcům obuvi/oblečení, za ten je cena konečná). Ceny jsou smluvní, lze se dohodnout na jiném "způsobu" placení (dřevo, provedení různých prací, podíl ze zisku...).

Cena za média Cena
Voda - paušál akce malého rozsahu (narozeniny...) 50,-
Voda - paušál akce velkého rozsahu (zábava, ples) 300,-

Voda 75,-/m3
Elektrická energie 6,10/kWh

If you will find out way in your life without difficulties, it is sure that leads nowhere. (N. Clark)